Archiv autora: Kristýna Maková

TZ: Druhý ročník letní školy Romano drom uzavřely úspěšné koncerty s filharmoniky ve východoslovenských osadách

Na přelomu července a srpna (23. července – 5. srpna) prožilo 42 romských dětí z České a Slovenské republiky velmi intenzivní dva týdny nabité zážitky. V rekreačním areálu Mnichovský Potok nedaleko Bardějova se účastnili letní školy Romano drom, projektu, který v této podobě již podruhé organizovala Ida Kelarová a spolek Miret.

Účastníci letošního Romano dromu přijeli z Rokycan, Brna, Prahy a ústeckých Trmic. Většina dětí, které na sobě měly možnost v rámci projektu pracovat a rozvíjet své obzory a svůj talent, byla ovšem přímo z východoslovenských osad – Lomnica, Rakúsy, Lenartov, Raslavice, Poštárka, Hľboké pri Liptovském Mikuláši, Šaca u Košic, Poltár.

Během prvních dní probíhaly především hudební a taneční workshopy. Děti se také účastnily výtvarných workshopů, hodin angličtiny s Jodie Winchester nebo lekcí capoeiry s Martinem Fogo Halászem. Taneční workshopy probíhaly pod vedením Oto Bundy, spolupracovníkem Idy Kelarové ze spolku Miret, a choreografky Libušky Bachraté.

V úterý 28. července pak do rekreačního areálu přijelo několik členů České filharmonie a fenomenální klavírista Ondrej Krajňák, kteří pěvecký sbor Čhavorenge (v překladu Dětem) doprovodili na třech koncertech ve východoslovenských romských osadách Hermanovce, Raslavice a Lenartov.

Koncert v jedné z nejubožejších osad, v Hermanovcích, proběhl ve čtvrtek 30. července. Čhavorenge spolu s Idou Kelarovou, Desideriem Duždou, Ondrejem Krajňákem a Českou filharmonií zahráli a zazpívali několik tradičních romských písní, ale také krásné nové písně, jejichž autorem je Desiderius Dužda. Pro filharmoniky vše zaranžoval Martin Hybler.

Koncertům v Raslavicích (31. července) a Lenartově (1. srpna) předcházely taneční workshopy s Oto Bundou a Libuškou Bachratou, hudební workshopy s uměleckým týmem Idy Kelarové a členy České filharmonie, pak také další aktivity, jako například výtvarné dílny, které slavily mezi místními dětmi velký úspěch. Pozvánkou na koncert byl v obou případech téměř hodinový průvod bubeníků souboru Campana Batucada v čele s Igorem Holkou.

Samotné koncerty probíhaly po setmění, za světel ohňů a mnoha set svíček, které byly rozmístěny po jevišti. Filharmonici zahráli několik tradičních kousků, jakými byl Brahmsův Uherský tanec č. 5 a Dvořákův Slovanský tanec č. 8. Neopakovatelnou atmosféru koncertů si užívali nejen místní Romové, ale také Neromové. Zažili tak atmosféru osad a často překonali ostych a obavy. Odměnou jim pak byl krásný umělecký zážitek a dobrý pocit z toho, že na rozdíl od jejich obav, se jim při návštěvě osady nic nestalo. Oba koncerty zakončil bouřlivý potlesk publika. A pro místní osadníky byly koncerty nezapomenutelným a neopakovatelným zážitkem.

Díky projektu Romano drom se vytváří prostor, ve kterém spolu mohou tvořit a sdílet krásné zážitky Romové a Neromové, a to bez bariér předsudků. Ida Kelarová a její sdružení Miret dávají příležitost několika desítkám dětí, aby se vymanily z prostředí, ze kterého není snadná cesta ven, ukazují jim nové obzory a možnosti, o kterých by mnohdy neměly ani tušení. Taková cesta není lehká a vyžaduje spoustu práce, píle a úsilí, jak jinak by také bylo možné vystupovat na jednom pódiu s profesionálními hudebníky, členy jednoho z nejuznávanějších orchestrů na světě, České filharmonie. I když tato cesta není lehká, valná většina dětí si s sebou odnáší silné dojmy a přesvědčení, že to vše stojí za to. A bude na sobě i nadále tvrdě pracovat. Celý letošní Romano drom mapoval také dokumentarista České televize Tomáš Kudrna, na jehož dokument se můžete těšit.

Sbor Čhavorenge, který je tvořen vybranými dětmi, které se účastnily letní školy Romano drom. Bude koncertovat ještě několikrát během celého roku. V nejbližší době na festivalu Romale – Gipsy Celebration (14. – 17. srpna 2015), v Hamrech u Poličky, kde jej doprovodí opět členové České filharmonie.

Letní škola Romano drom, nad kterou převzal v letošním roce osobní záštitu prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, se v letošním roce konala od 23. července do 5. srpna. Další informace naleznete na webových stránkách projektu Romano drom (http://www.romanodrom.cz) a facebookovém profilu projektu Romano drom a spolku Miret.

Na webových stránkách projektu Romano drom naleznete fotografie, které můžete ozdrojované použít při informování o projektu (Foto: z.s. Miret). Tisková zpráva ke stažení zde

 

TZ: Romské děti spolu s Českou filharmonií koncertovaly v romských osadách na východním Slovensku

V rámci letní školy Romano drom, kterou již druhým rokem pořádá Ida Kelarová spolu se sdružením Miret, se uskutečnily hned tři koncerty pěveckého sboru Čhavorenge a členů České filharmonie.

První z koncertů proběhl ve čtvrtek 30. července v jedné z nejchudších a nejzuboženějších osad na východním Slovensku, při obci Hermanovce. Vše trvalo zhruba dvě hodiny, účinkující se pozdravili s osadníky, poté s velkým úspěchem a ohlasem vystoupili. Jejich koncert byl něčím výjimečným, protože v této osadě před nimi ještě nikdo nevystupoval, rozhodně ne na profesionální úrovni a s členy České filharmonie.

V pátek 31. července se již od dopoledních hodin konaly přípravy na večerní koncert v osadě Raslavice. Během dopoledne probíhaly výtvarné workshopy, kterých se zúčastnilo mnoho místních dětí. Členové České filharmonie spolu s uměleckým týmem Idy Kelarové vedli hudební workshopy pro místní děti a mládež. Velký úspěch slavil také taneční workshop pod vedením Libušky Bachraté a Oto Bundy.

Pozvánkou na koncert pro místní osadníky byl téměř hodinový průvod bubeníků ze souboru Campana Batucada v čele s Igorem Holkou napříč osadou. Večer se pak konal krásný a pro mnohé nezapomenutelný koncert. Členové České filharmonie zahráli i několik klasických děl, jako napříkald Brahmsův Uherský tanec č. 5 nebo Dvořákův Slovanský tanec č. 8. Po celou dobu koncertu však doprovázeli Idu Kelarovou a pěvecký sbor Čhavorenge. Zazněly zde jak tradiční romské písně, tak krásné nové písně Desideria Duždy, který na koncertech také vystoupil. Na klavír sbor doprovázel významný klavírní virtuos Ondrej Krajňák. Skladby pro filharmonii zaranžoval Martin Hybler.

V sobotu 1. srpna se Romano drom přesunul do osady Lenartov, kde byl netrpělivě očekáván místními obyvateli. Na úvod zahráli filharmonici uprostřed osady Brahmsův Uherský tanec č. 5 a Dvořákův Slovanský tanec č. 8. Pak během dne probíhaly hudební workshopy s místními dětmi, opět za účasti členů České filharmonie a uměleckého týmu Idy Kelarové. Výtvarné workshopy také slavily značný úspěch, v jedné chvíli si s dobrovolníky z týmu Idy Kelarové malovala téměř stovka dětí. Osadníci byli zváni na koncert průvodem bubeníků ze souboru Campana Batucada v čele s Igorem Holkou. Večer pak proběhl koncert, který byl odměněn bouřlivým potleskem.

Celý tým Idy Kelarové, soubor Čhavorenge i členové České filharmonie byli vřele přijati ve všech třech zmiňovaných osadách. Pro místní osadníky byly koncerty nezapomenutelným a neopakovatelným zážitkem. A nejen pro ně. Koncertů v Raslavicích a Lenartově se účastnili také Neromové, kteří tak měli možnost spojit umělecký zážitek s pobytem v osadě. Pro mnohé to znamenalo i rozptýlení jejich obav, že by se jim při návštěvě osady mohlo něco stát. Idě Kelarové a jejímu týmu se tak opět podařilo vytvořit prostor, ve kterém se měli možnost vzájemně poznat Romové a Neromové, otevřít se jeden druhému, a vytvářet tak a sdílet něco krásného a hodnotného, co dost možná nelze ani slovy pojmenovat, ale všichni si tento zážitek odnesou ve svých srdcích.

Letní škola Romano drom, nad kterou převzal v letošním roce osobní záštitu prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, se v letošním roce konala od 23. července do 5. srpna. Další informace naleznete na webových stránkách projektu Romano drom (http://www.romanodrom.cz) a facebookovém profilu projektu Romano drom a spolku Miret.

Na webových stránkách projektu Romano drom naleznete fotografie, které můžete ozdrojované použít při informování o projektu (Foto: z.s. Miret). Tisková zpráva ke stažení zde

TZ: Ida Kelarová, pěvecký sbor Čhavorenge a členové České filharmonie koncertovali v rámci projektu Romano drom v jedné z nejchudších východoslovenských osad

Na východě Slovenska existuje přes 670 romských osad. Na tato úřady zapomenutá místa často nedosáhne oficiální pomoc, vlastně ani žádná jiná. Ida Kelarová jezdí po romských osadách už 20 let. Zná místní lidi, jejich životy a příběhy. Díky důvěře, kterou k ní osadníci chovají, se tak mohl uskutečnit koncert v jedné z nejchudších východoslovenských osad, na kraji obce Hermanovce.

Přijedete-li do osady Hermanovce, připadáte si jako v jiné době. Chatrče uplácané z hlíny, kousek od potoka, ve kterém místní ženy perou, a který je prakticky jediným zdrojem vody v osadě. Všudypřítomné spoře oděné děti, které mají prakticky jen to, co v tu chvíli mají oblečené. Stává se tak, že bosé a polonahé děti pobíhají po osadě nejen v teplejších měsících, ale i v těch chladných a mrazivých zimních. Mnohdy nemají osadníci ani několik dní co jíst. A coby kamenem dohodil, jsou domy, ve kterých žijí lidé zcela běžným životem. Osada, jako by byla neviditelná. Nikdo o těchto lidech nechce slyšet, úředníci za nimi nejezdí, peníze z evropských dotací a projektů na pomoc východoslovenským Romům k nim nedosáhnou. Jejich situace je beznadějná a bezvýchodná.

A právě do této osady přivezla Ida Kelarová pěvecký sbor Čhavorenge a členy České filharmonie. Osadníci poprvé v životě slyšeli živý koncert. Něco takového pro ně ještě nikdo předtím neudělal, a zřejmě ani neudělá. Na místě, kde se zastavil čas, kam můžete přijet po letech, a vidíte jen to, že se zase nic nezměnilo, se něco takového prostě nestává. Čhavorenge zazpívali za doprovodu filharmoniků z celého srdce. Vzdali tak hold osadníkům a do jejich strnulých životů vlili trochu naděje a zážitků, ze kterých budou moci několik měsíců, možná i let, čerpat, na které budou moct vzpomínat.

V pátek a v sobotu Čhavorenge pod vedením Idy Kelarové vystoupilo s filharmoniky v osadách, které nejsou v tak žalostném stavu a jejichž obyvatelé jsou na tom o poznání lépe. V pátek 31. července koncertovali v Raslavicích, v sobotu 1. srpna pak v Lenartově. V obou případech před koncertem probíhaly hudební workshopy, které vedli akademičtí filharmonici spolu s uměleckým týmem Idy Kelarové.

Letní škola Romano drom, nad kterou převzal v letošním roce osobní záštitu prezident Slovenské republiky Andrej Kiska, se v letošním roce konala od 23. července do 5. srpna. Další informace naleznete na webových stránkách projektu Romano drom (http://www.romanodrom.cz) a facebookovém profilu projektu Romano drom a spolku Miret.

Na webových stránkách projektu Romano drom naleznete fotografie, které můžete ozdrojované použít při informování o projektu (Foto: z.s. Miret). Tisková zpráva ke stažení zde

 

TZ: Projekt Idy Kelarové, letní škola Romano drom, je v plném proudu

V minulém týdnu začala letní škola Romano drom. Pod vedením Idy Kelarové vystoupí sbor Čhavorenge spolu se členy České filharmonie ve východoslovenských romských osadách. Projekt Idy Kelarové a MIRET, z. s. probíhá od 23. července do 5. srpna 2015.

Ve čtvrtek 23. července do Mníchovského Potoka nedaleko východoslovenského Bardějova dorazilo přes 40 romských dětí z České a Slovenské republiky. Účastní se projektu Romano drom, nad kterým v letošním roce převzal osobní záštitu dokonce prezident Slovenské republiky Andrej Kiska.

Projekt Idy Kelarové a spolku MIRET nazvaný Romano drom je určen romským dětem, především z vyloučených lokalit a východoslovenských osad. Během dvou týdnů poznávají samy sebe, svou identitu, historii a tradice, ze kterých vycházejí. Pod vedením nejlepších profesionálů v oboru, jakými jsou Ida Kelarová a akademičtí filharmonici, navíc prožijí děti dva inspirativní týdny plné hudby a tance.

Děti byly vybrány na základě přihlášek, které mohly až do konce června posílat spolku Miret. O projekt je již tradičně velký zájem. Sešlo se tedy velké množství zájemců, jejichž počet daleko přesahoval kapacitu projektu. Z přihlášených organizátoři vybrali nejvhodnější uchazeče, a ti se programu účastní.

Většina dětí, které se účastní projektu, pochází z východoslovenských romských osad

V letošním roce na Romano drom přijelo několik dětí z Rokycan, Brna, Prahy a ústeckých Trmic. Většina dětí, které na sobě mají možnost v rámci projektu pracovat, jsou právě z východoslovenských osad – Lomnica, Rakúsy, Lenartov, Raslavice, Poštárka, Hľboké pri Liptovském Mikuláši, Šaca u Košic, Poltár. Účastníci projektu jsou převážně ve věku 10 – 15 let, jsou zde ovšem také mladší i starší. Nejmladšímu je 5 let, nejstaršímu pak 24. Romano dromu se již poněkolikáté účastní také jedna Neromka z Bratislavy.

Už od prvního dne mají děti v rámci letní školy Romano drom velmi intenzivní program nabitý zážitky. Během prvních dní Romano dromu se například díky Martinu Fogo Halászovi seznamovaly s capoeirou. Jak potvrdil sám Fogo, celý program byl inspirativní i pro něj. S dětmi dokonce vymysleli romské nápěvky k písním, při kterých probíhala závěrečná roda. Několik dní děti zpívaly i gospely a učily se anglicky s Jodie Winchester. Nedělní odpoledne bylo věnováno zážitkové hře Poklad, při které děti plnily nejrůznější úkoly. Překonávaly při nich nejrůznější překážky – počínaje chůzí ve čtveřicích se k sobě zavázanýma nohama, přes hledání kousků puzzle po lese, zpěvu až po běh na louce se zavázanýma očima. Na závěr objevily poklad v podobě sladkostí a dárkových předmětů. Rozhodly se jej věnovat dětem v osadách. Celý program byl naplánován tak, aby se děti otevřely nejen jeden druhému, ale i intenzivním zážitkům, a stmelily se jako skupina.

Ida Kelarová, členové České filharmonie a sbor Čhavorenge vystoupí v osadách Raslavice a Lenartov

Libuška Bachratá a Oto Bunda, spolupracovník Idy Kelarové ze spolku MIRET, vedou každodenní taneční workshopy. Organizační tým Miretu zároveň s dětmi pilně nacvičuje program, se kterým vystoupí již tento pátek 31. července v osadě Raslavice, v sobotu 1. srpna pak v Lenartově.

V úterý 28. července dorazili do Mníchovského Potoka ještě členové České filharmonie, aby na koncertech v osadách vystoupili spolu s Idou Kelarovou a sborem Čhavorenge, který je tvořen dětmi z letní školy Romano drom. V osadách budou filharmonici a celý tým Idy Kelarové vést hudební workshopy pro místní děti.

Účastníci letní školy Romano drom se na filharmoniky těšili a pilně připravovali. Dokonce jim v rámci výtvarných aktivit, během kterých měli možnost vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky, namalovali obrázky tematicky zaměřené na hudbu. Těmi pak byly vyzdobeny prostory, ve kterých jsou filharmonici ubytováni. Od středy 29. července začal sbor Čhavorege pod vedením Idy Kelarové zkoušet spolu s filharmoniky a připravovat se na vystoupení, která je čekají koncem týdne. Na koncertech budou uvedeny krásné nové písně, které složil Desiderius Dužda a pro filharmonii zaranžoval Martin Hybler.

Letní škola Romano drom probíhá v letošním roce od 23. července do 5. srpna. Další informace naleznete v nejbližších dnech na webových stránkách projektu Romano drom (http://www.romanodrom.cz) a facebookovém profilu Romano dromu a spolku MIRET. Na další informace od nás se můžete těšit v nejbližších dnech!

Na webových stránkách projektu Romano drom naleznete fotografie, které můžete ozdrojované použít při informování o projektu (Foto: MIRET, z. s.). Tisková zpráva ke stažení zde