Myšlenka projektu

Myšlenkou Romano drom je zviditelnit situaci romských dětí žijících na východním Slovensku. Tuto oblast navštěvujeme a také zde pracujeme již po dobu 20-ti let a vidíme, že další a další generace přežívají v podmínkách, které jsou naprosto nelidské. Přestože vynakládáme naše úsilí, finanční zdroje, energii a čas a dáváme toto všechno do pomoci právě těmto dětem, stále cítíme potřebu, aby se naše společnost začala zajímat o tyto zdravé a inteligentní děti, aby je přestala ponižovat z pohledu své kultury, která je jim naprosto cizí z důvodu sociálního vyloučení, a začala si uvědomovat, že tyto děti opravdu potřebují nás a naší pomoc,a že se bez ní nemohou realizovat. To považujeme za jedinou cestu pro jejich lepší budoucnost.

Je to otázka celé společnosti. Je to otázka uvědomění si, že pokud tyto děti nedostanou lepší šance a lepší podmínky pro svůj život, nemůžeme očekávat, že důsledky jejich chudoby se nemůžou vyřešit bez pomoci. Chceme na tyto skutečnosti poukazovat s cílem chránit romské děti a máme přání šířit tyto informace co nejširší společnosti v naději, že přestane ignorovat jeden základní fakt: že totiž problém Romů není otázkou romské kultury, ale obrovské chudoby, ze které již není východisko. Řešit tento problém není otázkou peněz, ale problém naší dobré vůle. Chceme změnit tento svět k lepšímu. Naším posláním je vytvářet vzory, které těmto dětem chybí.

Každý by si měl uvědomit, že něco jiného je vidět tyto děti ve zprávách v médiích, v novinách či v bulvárech. Já ze své zkušenosti vím, že když člověk jednou vstoupí do této oblasti, například do romských osad, a potká tyto děti, v jejichž očích vidíte kousíček naděje vyvolané tím, že se k nim přiblížil, nikdy v životě na tyto oči už nezapomene. Po každém návratu domů tyto děti ve mně zanechávají obrovskou sílu a uvědomění si, že jsme lidé a musíme počítat s každým člověkem na této planetě. Bez jediného tvora nemůže být tato země kompletní. Každý v dnešním světě má své místo. Zrovna tak jako my, tak i tyto děti by měly mít v dnešní době svá místa, uznání, podporu, pochopení a lásku ve společnosti. Z mé zkušenosti chybí romským dětem právě pocit toho, že jsou tady vítané. Je to jedna z nejtěžších cest a i přestože to, co pro ně děláme, se nevrátí hned, věřím, že pokud společně začneme a nezištně budeme pomáhat těmto lidem, je zde naděje, že se tato situace změní.

Na letní škole Romano drom budeme s pěveckým sborem Čhavorenge připravovat koncertní program, se kterým tyto děti vystoupí v romských osadách za doprovodu České filharmonie. Naším cílem je přinést do těchto opravdu chudobných podmínek lásku, chceme upozornit všechny děti na to, že na ně myslíme, nezapomínáme na ně a s velkou nadějí jim předáváme jejich úžasnou romskou kulturu v tomto velkolepém podání. Doufáme, že pěvecký sbor Čhavorenge bude tím sborem, který bude děti motivovat k tomu, aby se nevzdávali svých snů a cílů a šli za naplněním svého životního příběhu.

Ida Kelarova
ředitelka o. s. Miret

Realizátor projektu:                   Projekt podpořili:

r10299160_1606209426270028_6816498666053385575_n                        stažený soubor - kopie

Partneři projektu:

stažený souborlogo-pfuk-inv