Tisková zpráva

Ida Kelarova s o. s. Miret organizovala letní školu Romano drom 

Ve dnech 26. 7. – 10. 8. 2014 se konala letní škola Romano drom v rekreačním středisku Lúčka Potoky (okr. Lipany) na východním Slovensku. Zúčastnilo se jí na 45 účastníků z České republiky, Slovenské republiky a Maďarska.

Účastníci letní školy měli nabitý program od rána do večera. Mezi aktivity patřily jóga, dechová cvičení, práce s hlasem, sólový zpěv, sborový zpěv, tradiční romský tanec, moderní tanec, přednášky o romské historii, romských zvycích a tradicích, sexuální výchova, hry zaměřené na leadership a sebedůvěru. Nechyběla ani pohádka Kaľi čercheň – černá hvězda, kterou psali samotní mladí Romové.

V polovině letní školy se konal den otevřených dveří, přijely romské děti a zúčastnili se letní školy na jeden den a společně prezentovali romskou kulturu. Při prezentaci výsledků z první poloviny letní školy mezi obecenstvem nechyběl ani zplnomocněnec vlády Slovenské republiky pro romské komunity Peter Polák, který ocenil práci Idy Kelarové a o. s. Miret.

Začátkem druhého týdne přijela skupina členů České filharmonie z Prahy a Josef Fečo, který napsal aranžmá písní pro filharmonii, jejichž autorem je Desiderius Dužda. Přijeli i další hosté ze Švýcarska, Srbska, Izraele a Německa.

Druhý týden byl věnován nacvičování koncertního repertoáru s Českou filharmonií a koncertům v romských osadách. Celkem se konaly 3 koncerty v romských osadách Lenartov a Raslavice a v židovské synagoze v Liptovském Mikuláši. Přes den se v osadách konaly výtvarné, taneční a umělecké workshopy pro tamní romské děti a mládež. Výměna představení ze strany osadníků a účastníků letní školy a večer se konal koncert.

První koncert se konal v romské osadě v Lenartově 6. 8. 2014, kde tamní Romové nechodí na žádné koncerty a ani si to z finančních důvodů nemohou dovolit. Při koncertu byli překvapení a ani nebyli schopni tleskat, byl to pro mě nesmírně silný zážitek. Měli radost a ozývalo se mezi nimi, že kdyby Ida Kelarová mezi ně chtěla přijet, mohla by se stát starostkou obce.

Druhý koncert v romské osadě v Raslavicích 7. 8. 2014 se nemusel konat kvůli dešti, ale v čase, kdy se měl konat koncert, přestalo pršet jako na znamení, že koncert se má konat. Místní Romové byli rádi, že za nimi někdo přijel a něco jim chce předat, a tak z vlastní iniciativy navařili a napekli občerstvení. Nechyběly marikľa (tradiční placky) a goja (národní romské jídlo).

8. 8. se konal třetí koncert v přeplněné v židovské synagoze v Liptovském Mikuláši, kde se účinkujícím dostalo ovací ve stoje.

Všechny tři koncerty byly úspěšné a byly důkazem nejen toho, že když se dá romskému dítěti ze sociálně vyloučeného prostředí šance a bude se s ním pracovat, že to má smysl. Diváci si mohli uvědomit, že romská hudba a orchestr k sobě ladí, ale i to, že Romové a Ne-Romové mohou stát společně na jednom podiu a vytvořit něco společného, co se dotkne lidských srdcí, která na ten silný zážitek nikdy nezapomenou.

Romano drom v překladu do češtiny znamená romská cesta. Romano drom je projekt, který připomíná Romům, že mají být hrdí na to, že jsou Romové a jejich kultura je bohatá a má i dnešnímu světu co nabídnout. Romano drom je projekt určený i pro Ne-Romy, kterým chce říct, aby neházeli všechny Romy do jednoho pytle, že romská kultura je bohatá a rozmanitá a nepletli si ji s kulturou chudoby a je to především projekt, který chce poskytnout prostor Ne-Romům a Romům, aby měli kde se společně setkat a něco společně prožít, což je jim zabráněno díky postaveným zdím, které nenajdete jen na Slovensku ale i v jiných zemích Evropské unie, segregaci ve vzdělávacích zařízeních, sociálního vyloučení a především předsudkům vůči Romům. Díky těmto koncertům si našli Ne-Romové cestu do romských osad, kam běžně vůbec nechodí a mohli si odnést nezapomenutelný umělecký zážitek a zkušenost, že byli v romské osadě a nic se jim nestalo.

Tímto Romano drom nekončí. Vybraní účastníci vystoupí s Českou filharmonií v listopadu v pražském Rudolfinu za doprovodu České filharmonie a Romano drom bude pokračovat ještě příští rok.

Organizátorem tohoto projektu je o. s. Miret. Tento projekt byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem. Partnery jsou Česká Filharmonie, Sociálny Prešov, ETP Slovensko a Snétberger Zenei Tehetség Központ.